+ مهر سکوت

گـ فـ تـ ن بـ عـ ضـ ی حـ رفـ ا بـ ر ا م د ر دنـ اکـ ه...

یـ ا د ا و ر ی بـ عـ ضـ ی خـ اطـ ره هـ ا اتـ یـ شـ م مـ یـ زنـ ه!!

پـ س بـ ایـ د ر و لـ بـ م مـ هـ ر سـ کـ وت بـ زنـ م

حـ د ا قـ ل فـ قـ ط خـ و د م مـ یـ سـ و ز م

تــــ نــــ ه ا یــــــ ی...

 

پ.من:تو که رفتی خاطراتتم با خودت می بردی!

نویسنده : عسل.... ; ساعت ۳:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
comment نظرات () لینک