سکوت+خاطره

از یک جایی به بعد...

دیگه نه بال بال زدم...

نه دِل دِل کردم...

نه گِریه کردم..

نه خواهش کردم...

و نه حتی دربارش فکر کردم!

نه...

از یه جایی به بعد فقط سکوت کردم!!!

و با خاطراتم زندگی کردم..

 

پ.ن:گاهی باید سکوت کرد،گاهی هیچ کس حرفاتو نمیشنوه حتی اگه کنارش فریاد بزنی...

 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
جیگیلی

چی شده ؟ دوباره ناراحتی؟