جبر

تنهایی انتخاب من نیست

جبر روزگاره...

میبینی!!

 از وقتی رفتی

روزگارم باهام ناسازگاری میکنه...

پ.ن:تنهایی خیلی سخته.تحمل نبودنتو ندارم 

/ 1 نظر / 4 بازدید
دانیال

تنهایی نابود میکنه ادمو.... [ناراحت]