گرگ صفت!

از توئه گرگ صفتی

که لباس میش به تنت کرده بودی

متنفرم...

گرگی که روحمو درید..

جسممو تیکه تیکه کرد..

قلبمو شکست!

متنفرم...

 

پ.ن:کاش یکم از پستی خودت میترسیدی!تا خرخره تو لجن فرو رفتی...

/ 1 نظر / 11 بازدید
جیگیلی

[ناراحت]