دلم میخواد...

تو تنها عشقمی

دلم فقط واسه تو پرپر میزنه

دلم میخواد فقط پیش تو باشم

دلم میخواد فقط سرمو رو شونه تو بذارم

دلم میخواد فقط تو اغوش تو باشم....

/ 3 نظر / 5 بازدید
مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

نبودنت را ، تـــــاب می آورم رفتن را ، تحمـــــّل میکنم فراموش شدنم را ، بــــاور میکنم امــــــا !!! فــــــراموش کردنــــــت... دیگر کـــــا رِ مـن نــیست !

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

شــجــآعــَتــ مــے خــواهــَد وفــآدار ِ اِحســآســے بـــآشـــے کــــﮧ میــدونـــے روزے شکــست میـــدهـ نــَفــَس ـهــآے دلــت رو

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

ایـنـــجـا فــــــــَـقــــط واژه مے فـــُـــروشــــیـمـ و ســــُـکــوتــــــ مے خـــَـریــمــ چـــــِ تـــِـجــارتـــــِ درد نـــاکے ســـتـــ ...!!!