سکوت...

این روزها خدای سکوت شده ام

بس ک فریادهایم

را در حنجره خفه کردم

مبادا کسی چیزی بشنود!

.....!!!

آری

این روزها خدای سکوت شده ام!

 

پ.ن:سکوت میکنم!!مبادا حرف هایم دلی را بلرزاند...!

/ 2 نظر / 11 بازدید
hamid reza

باران که میبارد همه چیز تازه میشود،حتی داغ نبودن تو...

دانیال

سکوت چقدر دردناک است انگاه که دیگر حرف هایت برای دیگران معنایی ندارد [ناراحت]