دوباره...

دوباره چند روزه یاد تو

افکارمو پریشون کرده!

دوباره به یاد روزای گذشته افتادم

دوباره بغض داره خفم میکنه..

دوباره اسمتو شنیدم و....

چرا منو به بازی گرفتی؟!

چرا؟

چرا؟

 

پ.ن:دلم برات خیلی تنگ شده بی معرفت....

/ 2 نظر / 9 بازدید