.....

همیشه وقتی دلم می گیره
 

به خودم می گم غصه نخور درست می شه..
 

ولی از شما چه پنهون هیچ وقت هیچ چیزی درست نمی شه...
 

دلمم دیگه فهمیده بهش دروغ می گم اهمیتی نمیده...!

 

پ.ن:دلم خیلی گرفته خداجون خودت درستش کن...

/ 1 نظر / 12 بازدید