شرمنده ام

سرفه امانش نداده بود

.

.

.

چه می‌توانست بگوید

وقتی تمامِ فهمِ یک شهر از جانباز

سهمیه دانشگاه است!....

وبعد از مرگ،شاید اسم یک کوچه...

 

 

پ.ن:واقعا برای بعضی از افراد متاسفم...خیلی کج فهمن

/ 3 نظر / 8 بازدید
پــــــویا

پروانه ها را نمی شود به خار عادت داد حتّی اگر تمام گل های دنیا را چیده باشند ![گل]

پــــــویا

به پایان فکر نکن اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مثل آغاز ! صادق هدایت[گل]