دوووووستت دارم

به اندازه تمام قدم هایی که با هم برداشتیم

به اندازه تمام لبخندهایی که به هم زدیم

به اندازه تمام روزهایی که با هم بودیم

نه..

و به اندازه فاصله زمینی که اکنون میان ماست

نه...

بیشتر و بیشتر..

و باز هم بیشتر

دوســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتت دارم....

 

پ.ن:خودت خوب میدونی که دیوانه وار دوست دارم...

/ 2 نظر / 3 بازدید
toloo

چـہ کسے میگویـב ڪـہ مــטּ هیچ ندارم…؟ مــטּ چیزهاے با ارزشے دارم ….! حنجره اے براے بغض … چشمانے براے گریـہ... لبهایے براے سکوت… בستهایے براے خالے مانـבטּ…

باران

زیبا بود..........!!!!!!!![دست] راستی منم آپممممم!!