به تو می اندیشم

به تو می اندیشم

من در این تنهایی سرد

به تو می اندیشم

من در این فصل بهار،

بی تو در تک تک گل های بهار

لا به لای گل و سبزه و این همه عشق و وفا

به تو می اندیشم

به تو ،ای آرام جانم ..

آری...به تو می اندیشم

 

پ.ن:با اینکه بی وفا بودی ولی دوست دارم به تو بیاندیشم...

/ 3 نظر / 4 بازدید
ایلیا

گـاهـی آنقدر دلـم از زنـدگی سـیر میشود.. کـه میخواهـم تا سـقف آسمان پرواز کنم.. و روی آن دراز بـکشم.. آرام و آسـوده.. مـثل ِ مـاهی ِ حوضـمان.. که چند روزیست روی آب است..!