حرف دل

نمیخوام حرفی از دوری بزنم

اما ازم دوری

دوره دور..

کیلومترها ازم فاصله دارینگران

نمیخوام از دلتنگی بگم

ولی میدونی که چقدر دلتنگتم

میدونی که شب تا صبح با فکر تو میخوابم

میدونی که جز اسم تو اسم دیگه ای رو لبم نیست

میدونی که بدون تو هیچم....

 

/ 1 نظر / 3 بازدید