نگاه...

وقتی نگاهامون بهم برخورد میکنه

چشامون رو از هم میدزدیم

که مبادا دل همو بخونیم

مبادا این چشما .....!!

مبادا....

 

 

پ.ن:وقتی به چشم یکی نگاه میکنی تا تهشو میخونی..میفهمی تو دلش چه خبره

 

/ 1 نظر / 16 بازدید