سردم شده

تو این روزا

سردی هوا

بی تاثیر نبوده!!

حس میکنم

احساسات بعضیا !! هم از

شدت سرما یخ زده...

 

پ.ن:از یخ بودنشونم منم سردم شده دلم گرما میخواد...

/ 1 نظر / 7 بازدید

[ناراحت][افسوس]