ساده!

هر وقت با حرفات دلمو میشکستی

میگفتم:یه عاشق واقعی باید دلشکسته باشه

چون تو از جونمم برام باارزش تر بودی...

هروقت حرفای تلخ میزدی

میگفتم :یه عاشق باید صبور باشه...

هر وقت با هم قهر میکردیم

میگفتم:قهر و اشتی نمک دوستیه...

اما وقتی گفتی:

 خداحافط !!

دیگه نتونستم خودمو توجیه کنم!

تو همینو میخواستی.

جدایی....!

خیلی وقت بود از چشمات میخوندم

اما من چه ساده بودم !!

نمیخواستم باور کنم

چون فک میکردم تو خیلی متفاوتی

ولی فهمیدم تنها تفاوتت این بود

که اصلن معنی دوست داشتن رو نمیدونستی...

/ 0 نظر / 3 بازدید