دعا+دل

بهم گفتند:دعا کنی می اید...

می ماند!

گفتم:آنکه با دعایی بیاید با نفرینی هم خواهد رفت..

خواستی بیایی...

خواستی بمانی..

با دعا نیا !

با دل بیا و با دل بمان...

نمیخواهم تو را با نفرینی از دست بدهم

 

پ.ن:برای امدنت دعایی نمیکنم فقط انتظار میکشم نیامدنت را...!

/ 2 نظر / 4 بازدید
منتظر عاشق

چه تقدیر بدیست ! من اینجا بی تو می سازم و تو، آنجا با او می سازی…[ناراحت]

گمنام

[گریه]