کاش میشد

کاش دوران بچگیم هیچ وقت تموم نمی شد

کاش بزرگ نمی شدم!

کاش تنها غمم مثل بچگیم

شکستن نوک مدادم بود!

کاش می شد رها بشم از این دنیای پوچ و توخالی

دنیایی که با همه وسعتش

برام مثل زندان شده...

کاش می شد!

 

پ.ن:کاش از این زندان عفو میشدم..آزاد میشدم...کاش زندانبان ی دستی رو سرم میکشید!...

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
گمنام

چقدر دلم برای دوران بچگی تنگ شده

دانیال

زندگی ما شده پر از ای کاش ... از بچگی تا پیری ؛بچه که بودیم بزرگترارو که میدیدیم میگفتیم: ای کاش منم بزرگ بودم ؛اما نمیدونستیم که همون بزرگا میگن ای کاش بچه بودیم ...[ناراحت] دوران بچگی دوباره برمیگرده؟؟ [رویا]