سهم من..

تو شبای خوشبختیت

سهم من تنهایی

اما..

تو دلم فقط آرزوی تـــــــ و

آرزوی دیدن دوبارت..

بوسیدن دوباره ی لبات...

اما..

سهم من تنهاییه

سهم من بی کسیه

سهم من اشکه...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید