به شرطی که..

گریه رو دوست دارم به شرطی که بخاطر تو باشه...

تنهایی رو دوست دارم به شرطی که تو تتهاییم با تو باشم...

انتظار رو دوست دارم به شرطی که تهش تو رو ببینم..

جاده رو دوست دارم به شرطی که ته جاده به تو برسم...

خودمو دوست دارم به شرطی که مال تو باشم...

تو رو دوست دارم به شرطی که..

به شرطی که

نه..

تو رو بدون هیچ شرطی دوســــــــتت دارمـــــ

/ 0 نظر / 4 بازدید