خداحافظ...

بعضی وقتا خداحافظ یعنی :نذار برم... یعنی :برم گردون... یعنی :سفت بغلم کن.. و سرمو محکم بچسبون به سینه ت و...  بگو: خداحافظ و کوفت.. خداحافظ و زهر مار.. بیخود کردی میگی.. خداحافظ! دفعه آخرت باشه!! مال خودمی...   پ.ن:از خداحافظی متنقرم...چون بعد از خداحافظی امیدی به سلام نیست!...

/ 0 نظر / 10 بازدید