عاشقم...

عاشق کسی شدن سخته

سخته یکی بشه همه کست

سخته نتونی بدون اون زندگی کنی

اما سخت تر از هرچیز اینکه عاشقش بمونی

عاشق کسی موندن لیاقت میخواد...

 

پ.ن:لیاقت نداشتی عاشق بمونی!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید