خواب

وقتی کسی که دوست داشت

دیگه دوست نداره!

حس میکنی دیگه برای هیچ کس ارزشی نداری

اصلا کسی نمی بیندت

کسی حضورتو حس نمیکنه

همه جا هستی

ولی انگار نیستی!!!!!

اونوقته که...

دوست داری فقط بخوابی

برای همیشه

یه خواب ابدی...!

/ 0 نظر / 3 بازدید