خدایا توبه... :)))

یه بنده خدایی هر رو از بر تشخیص نمیده

دانشگاه قبول شده

فکر کرده شده علامه دهر!

هه!!

جالب اینجاست  که

تو کل عمرش دوتا کتاب غیر درسی نخونده

حالا از استاد اشکال میگیره!!

تو سالن با یه غروری راه میره

کسی نشناسه فک میکنه نخبه ایه که

از آمریکا واسش دعوت نامه فرستادن!!!

هه...

زرشـــــــــکنیشخند

به قول باباطاهر:

خوشا آنانکه هِر از بِر ندانند 

نه حرفی در نویسند و نه خوانند

 

پ.ن:خدایا ما رو از دست این آدمای متکبر جاهل نجات بده...الهی آمین

راستی خداجون ی لطفی کن به راه راست هدایتشون کن

/ 1 نظر / 13 بازدید