بی حوصله

امشَبــ از اون شَباییــ ِکِ حوصِله نِوشتَنــ نَدارمـ

قَلَمو دَستَمـ گِرِفتَمـ وَ هَرچِقَدر سَعیــ میکُنَمـ

نِمیتونَمـ بِنِویسَمـ....

چونـ دوباره فِکرِ تو اومَده سُراغَمـ

داره اَذیَتَمـ میکُنه!

دوستــ نَدارَمـ بِهِتــ فِکر کُنَمـ...

آره

مُطمَئِنَمـ کِ دیگِ دوستــ ندارمـ...

 

پ.ن:دیگه بهت فکر نمیکنم حتی اگه به اجبار بیای به ذهنم مطمئن باش از ذهنم بیرونت میکنم...

/ 4 نظر / 8 بازدید

همش توهم وخیال منفی ...یه وقت خودت رو از پا نیاندازی؟!...دنیا به غیر همه این چیزها که گفتی خیلی چیز های دیگه هم داره که همش خوبن مثل آغوش ومهربانی خدا مثل فرصت هایی که به ما داده شده مثل صدای خنده وبازی بچه همسایه وگیرودارش با مادرش این یعنی هنوز زنده ام یعنی وقت دارم یعنی زمان برای خیلی کار...یعنی همین دنیایی که توشم

دانیال

نه دل دارم که بشکنی . نه جون دارم که فدات کنم . نه پای موندن منی . ((نه میتونم رهات کنم ))

نگین

اگر در زندگیت بالا و پایین ها وجود نداشته باشند ... یعنی تو مرده ای .آپم [گل]

جیگیلی

بی خیال .....