نیمه شب...

 

پ.ن:کاش اسم بعضی از آدما هیچ وقت تو ذهنت ثبت نمیشد ...

/ 3 نظر / 11 بازدید
اشکهای پنهان

مرور میکنم خاطراتمان را.. ...اما.. مگر کپی برابر اصل میشود[ناراحت]