سقوط

آدم به خودی خود نمیافته

اگه بیافته..

از همون سمتی میافته که به خدا

تکیه نکرده...

 

پ.ن:خدایا هیچوقت منو به حال خودم رها نکن...

/ 2 نظر / 12 بازدید