امروز

امروز عجب روز پرکاری بود

یه دفعه هجوم کارو تماس و...

همه چی دقیقه 90 یادشون میافته

ماهم که وظیفه شناس...

هه!!

اگه بچه ها نبودن

بیخیال همه چی میشدم...!!دروغگو

زرشــــــــــکزبان

 

پ.ن:اهکی،من بیدی نیستم که با این بادا بلرزم..ریشه ای بس محکم دارمنیشخند

/ 2 نظر / 9 بازدید
گمنام

عسلم که تو وظیفه شناسی تکه میدونم[بغل]