# خداحافظی

خداحافظ...

بعضی وقتا خداحافظ یعنی :نذار برم... یعنی :برم گردون... یعنی :سفت بغلم کن.. و سرمو محکم بچسبون به سینه ت و...  بگو: خداحافظ و کوفت.. خداحافظ و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید