دلم تورو میخواد

سرم شونه هاتو میخواد 

واسه گریه کردن!

دلم اغوشتو میخواد..

واسه پناه آوردن از همه این دل خستگی ها!

نگاهم،نگاهتو میخواد...

واسه اروم شدن!

دلم فقط تورو میخواد..

تو!!

 

پ.ن:دلم تورو میخواد برای بودن،برای موندن

/ 2 نظر / 5 بازدید
منتظر عاشق

نمی گوید بیا؛نمیگوید بمان؛نمیگوید برو حتی راحتم بگذار می آید حرف های عاشقانه میشنود؛ لبخند میزند و میرود کارهرشب اوست[نگران]

رویای پنهان

دلتنگتم اما،تورا طلب نمیکنم..نه اینکه بی نیازم ...صبورم!!!