حساب،بی حساب!!!

من برای خودم مینویسم

تو برای خودت بخون!

من حرف دلمو مینویسم

تو حرف دلتو بخون!!

من برای عشقم مینویسم

تو برای معشوقه هات بخون

حساب....بی حساب

/ 0 نظر / 5 بازدید