تنفر...

هیچ وقت نتونستم ازت متنفر باشم

چون دوست داشتم...

هرچند که بی وفا بودی

هرچند که به راحتی فراموشم کردی!

اما..

اما اینا دلیلی برای تنفر من نیست!

تنفر از کسی که عاشقانه دوسش داشتم

وهنوز هم دوسش دارم...

/ 0 نظر / 4 بازدید